شرکت فضا سازه
مقاله
بررسی تاثیر شکل بار ضربه ای در ناپایداری دینامیکی سازه های فضایی صنعتی
شرح مقاله
پدیده ناپایداری به دو صورت کلی استاتیکی و دینامیکی رخ می دهد. تمامی مسائلی که در طبیعت بصورت استاتیکی اتفاق می افتند، یا بعبارت دیگر،بار و تغییر مکان ها بصورت استاتیکی بوده و هیچگونه ارتعاشی در پاسخ سازه در نظر گرفته نمی شود،کلا در طبقه بندی اول قرار می گیرند. پدیده ناپایداری دارای طبیعت دینامیکی می باشند، اما به هر حال ممکن است تعدادی از این پدیده ها را با یک دقت مناسب بصورت مدل های استاتیکی مورد بررسی قرار داد.برخلاف ناپایداری استاتیکی،ناپایداری دینامیکی بایستی با در نظر گرفتن اثرات توزیع جرم و میرایی اولیه سیستم مورد بررسی تحلیل قرار گیرد.
 
687 تعداد مرور
ساختمان های صنعتی جزء سازه های فضایی مهمی می باشند که کاربرد وسیعی در ایجاد سالن های صنعتی و کارخانه ها داشته و بررسی رفتار چنین سازه هایی از دهها سال قبل مورد توجه محققین بوده است. یکی از مسائل مهمی که در این نوع سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بایستی مورد توجه قرار گیرد، بررسی اثرات ضربه های ناشی از بارگذاری ماشین آلات (از قبیل دستگاه پرس،پانچ،برش و غیره) بر روی پایداری یا ناپایداری چنین سازه هایی می باشد. که در آئین نامه های مختلف برای این منظور، از ضرایب تبدیل بارهای ضربه ای به بارهای استاتیکی معادل استفاده شده است. با توجه به طبیعت بارهای ضربه ای که بصورت دینامیکی (تابع زمان) به سازه وارد می گردند،بررسی ناپایداری این سازه ها بایستی با توجه به معیارهای تحلیل ناپایداری دینامیکی مورد بررسی و تحلیل ناپایداری دینامیکی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. خلاصه مقاله
پست الکترونيک نويسنده
نويسنده مقاله
فايل
منبع مقاله
1393/09/26 تاريخ
end
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فضا سازه نقش جهان می باشد.
Powered by DorsaPortal